No existeix a Catalunya cap eina específica que permeti als elaboradors de vi del país conèixer i predir l’acceptabilitat dels seus productes. L’avaluació de la qualitat o aptitud del vi s’ha basat tradicionalment en l’opinió de tècnics i prescriptors experts, convertint la resposta a mercat i la reacció dels consumidors en una caixa negra amb més incògnites, i sorpreses, que certeses.

El vi compta amb molts components de caràcter multidimensional associats a la perspectiva que té el consumidor sobre el producte i que intervenen directament en la decisió de compra. L’èxit o fracàs comercial d’un vi pot ser degut a les seves característiques sensorials però també a molts d’altres factors (packaging, imatge de marca, estratègia de màrqueting, etc.) i això fa que comptar amb una font d’informació fiable sobre el comportament dels consumidors que contempli tant de manera segregada com conjunta tots aquests elements sigui quelcom necessari.

Els estudis de mercat i de consumidors que permetrien aportar llum sobre aquests aspectes són un instrument que actualment presenta dos grans hàndicaps:

  • Tenen un preu que els situa només a l’abast dels grans elaboradors.
  • Els manca l’expertesa en el disseny experimental i la interpretació de resultats que requereix un producte tan particular com el vi.

La falta d’una eina accessible i potent d’estudi del comportament dels consumidors manté a la immensa majoria del sector vitivinícola català sense una mínima informació contrastable dels motius reals que expliquen el comportament a mercat dels seus productes.

La proposta que es presenta per abordar i solucionar aquest problema és la posada en marxa d’Enoconsens: un Panel de Consumidors específic per al sector vitivinícola liderat per VITEC en col·laboració amb l’INCAVI, l’IRTA i la URV, en el marc de l’Aliança 4Vi.

Enoconsens estarà format per un equip multidisciplinar d’experts que en garantirà l’excel·lència executiva i que assegurarà la fiabilitat i validesa dins del marc vitivinícola dels resultats obtinguts, alhora que tindrà vocació de servei públic gràcies a posar-se l’abast de tots els actors del sector.

La configuració de l’Aliança 4Vi que conformarà el nucli operatiu d’Enoconsens és el que fa possible que compti amb aquest perfil únic i que pugui néixer partint d’una posició d’avantatge competitiu:

INCAVI i VITEC

INCAVI i VITEC

INCAVI i VITEC són els ens punters en anàlisi sensorial de vins del país. INCAVI i VITEC compten amb panels de tast acreditats per ENAC que es troben entre els que tenen més paràmetres acreditats de l’estat espanyol.

IRTA

IRTA

L’IRTA compta amb un departament d’anàlisi sensorial especialitzat en l’estudi del comportament del consumidor, en la optimització sensorial de productes i en l’assessorament tècnic a empreses privades, i que té amb una dilatada experiència en el desenvolupament de metodologies per a l’avaluació sensorial de productes alimentaris.

Facultat Enologia URV

Facultat Enologia URV

La facultat d’enologia de la URV és un centre de formació superior amb un model pedagògic i de recerca consolidat en els àmbits de l’Enologia i la Biotecnologia, i el seu departament d’anàlisi sensorial ha participat en alguns dels projectes d’investigació en l’àmbit vitivinícola més importants dels darrers temps. La URV, a més, també posa a disposició d’Enoconsens l’accés a personal d’alta qualificació de disciplines allunyades de la vitivinicultura, com la sociologia o l’economia.

Socis

Socis

Tots els socis poden posar a disposició d’Enoconsens les seves instal·lacions, el seu personal, i l’accés, evidentment dins del marc de la llei de protecció de dades personals, a una bossa de candidats a participar als estudis que s’executin. La URV pot facilitar l’acord amb la resta d’universitats públiques catalanes per a la realització d’enquestes i proves sensorials.

La posada en marxa d’Enoconsens s’ha dut a terme gràcies als fons d’ajut directe atorgats pel DAAC a VITEC per valor de 150.000 € l’any 2022.

Els tests de consumidors són una eina clau per al llançament de nous productes, benchmarking competitiu, selecció d’itineraris enològics, reformulació, millora i optimització de producte i reducció de costos, o canvis en procés de fabricació i ingredients, l’estimació de vida útil sensorial i la validació de claims sensorials.

Un panel de consumidors amb les capacitats de Marketlab té garantit el seu èxit: es tracta d’una eina àmpliament demandada tant per elaboradors com per Denominacions d’Origen, organitzacions patronals i agrupacions d’entitats sectorials que aportarà valor i coneixement a tot el sector vitivinícola català.